Meme büyütme ameliyatları estetik cerrahide oldukça yaygın tercih edilen ve gün geçtikçe talebin daha fazla arttığı girişimler. Bu amaçla meme protezleri 19. yy.dan beri kullanılıyor. Protezler farklı şekil ve boyutlardan oluşan, silikon ya da salin içeren balona benzer yapılardır. Meme büyütme ameliyatında protezler seçimi hastanın tercihi, beden yapısı, meme dokusu miktarı göz önünde bulundurularak yapılır. 40 yaşın üzerindeki kadınlarda ameliyat öncesi mamografi gerekirse ultrasonografi çekilir. Ameliyat genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 1-2 saat sürer. Protez var olan meme dokusu miktarına göre kas altına ya da meme bezinin altına konur. Günümüzde kullanılan protezler beklenmedik bir durum olmadıkça vücutta ömür boyu kalabilen özelliktedir. Uzun yıllardır kullanılan protezlerin yapılan çalışmalarda meme kanseri riskini artırmadığı saptanmıştır. Ameliyat sonrası ağrı kesicilerle giderilen ve birkaç günde geçen ağrı ve ödem görülür. 3 haftada protez yerine yerleşir. 2 ay süre ile ağır sporlar yapılmamalıdır. Meme büyütme ameliyatları kişiyi psikososyal açıdan olumlu etkileyen, yüz güldürücü ameliyatlardır.