Doktor Sözleşmesi


1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

A. ; (sözleşmede bundan sonra "DOKTOR" olarak anılacaktır)

 

B. ‘Asistan Bilişim Hizmetleri A.Ş. ’ ; (sözleşmede bundan sonra "iŞLETMECİ" olarak anılacaktır)

 

ADRES: 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle DOKTOR, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her işleminin konusunu,

İŞLETMECİ: Ticari faaliyetleri çerçevesinde doktorlara dijital kanallar üzerinden hastalarına hizmet sunma platformu sağlayan tüzel kişiyi,

DOKTOR: Türkiye’de yasal mevzuat gereği, geçerli bir diploma ile doktorluk mesleğini icra etmeye yetkili gerçek ya da tüzel kişiyi,

PROFİL SAYFASI: DOKTOR’un kimlik, iletişim bilgilerini ve akademik belgelerini yayınladığı kendisinin şifre ile girip kullandığı dijital sayfa,

SİTE: İŞLETMECİ’ya ait internet sitesini (www.doktorasistan.com),

MOBİL UYGULAMA: Telefon ve tablet gibi cihazlar üzerinde çalışan ve internet erişimi ile veya cihaz üzerinde kısıtlı ve tanımlanmış bir amacı yerine getiren yazılımı,

PAKET: İŞLETMECİ’nın DOKTOR’e sağladığı hizmetleri gruplayarak ve farklılaştırarak fiyatlamasını,

SİPARİŞ VEREN: İŞLETMECİ’ya ait internet sitesi üzerinden ücret karşılığı kullanıma açılan hizmet paketlerinden biri ya da birden fazlasını talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: İŞLETMECİ ve DOKTOR’i,

SÖZLEŞME: İŞLETMECİ ve DOKTOR arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

 

3. KONU

İŞLETMECİ geliştirdiği internet pazaryeri ve mobil uygulamalar ile doktorların hastalarına daha yüksek katma değerli hizmetler sunmasına imkân oluşturmaktadır. Doktorlar bu dijital kanallar sayesinde hastalarını günlük hatta anlık olarak izleme, onlardan anlık geri bildirim alma şansı elde etmektedirler. Böylece doktorlar, hasta bilgilerini sürekli güncel tutma ve iletişim etkinliğini arttırma hastaların motivasyonunu yüksek tutma imkânına kavuşmuş oluyorlar. 

 

Doktorlar SİTE’de ve MOBİL UYGULAMALAR’da yer alan formları doldurarak ve uygulama içeriğine dair bilgilendirmeleri onaylayarak sisteme üye olurlar. Süreli ve tanımlı üyelik paketlerini almakla Sitenin sunduğu hizmet paketlerini kullanma imtiyazını elde etmektedirler. Doktor farklı paketlerin farklı fiyatlar içerebileceğini ve bazı paketlerin üyelik fiyatı ile paralel kısıtlı hizmet içerebileceğini kabul eder. 

 

İşbu Sözleşme, DOKTOR’nin, İŞLETMECİ’ya ait internet sitesi üzerinden sağlanan hizmetleri üyelik sıfatıyla kullanmak için elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

DOKTOR, SİTE veya Mobil Uygulamada tanımlı Hizmet Paketlerini kendi seçmek suretiyle alacağı hizmetin niteliğini fiyatını ve süresini seçmektedir.

 

4. İŞLETMECİ BİLGİLERİ

Ünvanı: Asistan Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Adres : Eyüpsultan Mahallesi Kızılay Caddesi Bayram Sokak No: 1 Kat: 3 Sancaktepe İstanbul 

Telefon : 216 498 83 36

Faks :  216 498 83 38

Eposta : info@doktorasistan.com

 

5. DOKTOR BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Ünvanı: 

Adresi: 

Telefon:

GSM:

Eposta:

 

6. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

1. Hizmetin temel özelliklerini İŞLETMECİ’ye ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. İŞLETMECİ tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Açıklaması

Adet Birim Fiyatı Ara Toplam

(KDV Dahil)

Toplam :

 

Ödeme Şekli ve Planı

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

 

7. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura Teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 

teslim edilecektir.

 

8. GENEL HÜKÜMLER

1. DOKTOR sitedeki profil sayfasında yer alan kişisel bilgilerin ve sergilediği,nüfus cüzdanı, diploma ile diğer akademik başarı belgelerinin doğruluğundan gerçeği sadece gerçeği ifade ettiğinden kayıtsız şartsız sorumlu olduğunu kabul eder. DOKTOR, İŞLETMECİNIN bu nedenle uğrayacağı tüm zararların tazmin yükümlülüğünün kendisinde olacağını kabul ve taahhüt eder.

2. İŞLETMECİ, DOKTOR’un profil sayfasında yayınladığı kişisel bilgi ve belgelerin kaydedildiği hali ile korunması ve DOKTOR’un rızası dışında değişiklik yapmayacağını taahhüt eder.

3. DOKTOR, İŞLETMECİ’ye ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. İŞLETMECİ, Sözleşme konusu hizmeti, siparişte belirtilen niteliklere, uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. İŞLETMECİ, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak DOKTOR’e bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6. DOKTOR, Sözleşme konusu hizmet için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, İŞLETMECİ’nin sözleşme konusu hizmet sağlama yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.  İŞLETMECİ, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde yerine getiremez ise, durumu DOKTOR'e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. DOKTOR tarafından siparişin iptal edilmesi halinde yaptığı ödeme kendisine 14 gün içinde iade edilir.

8.  İŞLETMECİNIN, DOKTOR tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla DOKTOR’e ulaşma hakkı verdiğini teyit eder. DOKTOR, işbu sözleşmeyi kabul etmekle İŞLETMECİ’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

9. DOKTOR, İŞLETMECİ’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uygun hareket etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Bu Çerçevede;

a. Doktor, Profil Sayfasında düzenlemeler yaparken ve faaliyetlerini tanıtırken; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına dair yasayı ihlal etmeyeceğini sözleşme süresince yürürlükte bulunacak diğer ilgili mevzuatın ilan, reklam ve sair yasaklarına riayet edeceğini, sözleşme konusu hiçbir hususta ilgili yasakları delecek şekilde mevzuata aykırı bir unsurun bulunmasına sebep olmayacağını veya izin vermeyeceğini kayıtsız şartsız kabul beyan ve taahhüt eder.

b. Doktor faaliyetlerini yürütürken Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeli ve Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata uygun hareket edeceğini, bu konudaki mesleki mevzuat sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve beyan eder. 

İşbu beyan ve taahhütlere aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde 3. kişilerden ve idarelerden gelecekler dâhil her türlü talepten bizzat Doktor sorumludur. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler için tamamen ve münhasıran DOKTOR’e rucü edilecektir.  

10. SİTE sitesinin üzerinden, İŞLETMECİ’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler DOKTOR’e yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememek ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilerin teyidi veya garanti niteliği taşımamaktadır.

11. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, İŞLETMECİ’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, İŞLETMECİ’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

9. RANDEVU SİSTEMİ

İŞLETMECİ’nın doktorlara sunduğu katma değerli hizmetlerden biri doktor talebi olan tüketicilerin gerek Site gerekse Mobil Uygulamaları kullanarak randevu tesis etme imkânıdır. Sisteme üye olan her doktorun bir randevu takvimi otomatik olarak oluşur. Tüketiciler bu takvimdeki zaman boşluklarını kullanarak doktordan randevu talep edebilirler. Randevunun geçerli olması doktorun onayına bağlıdır. Hasta ile doktorun randevu saatlerine riayet edip etmemeleri kendilerini bağlayan bir süreçtir. İŞLETMECİ taraflara bu konuda müdahale etmez ve taahhütte bulunmaz.

Doktorun kendisine gelen randevuları makul oranların üzerinde cevapsız bırakması veya reddetmesi durumunda İŞLETMECİ söz konusu doktorun randevu sıralamalarında geriye düşürme hatta üyeliğini sonlandırmaya kadar gidebilir. 

 

10. YORUM VE REYTİNG SİSTEMİ

Doktordan hizmet alan tüketiciler, aldıkları hizmetten ne derece memnun olduklarını belirtmek ve diğer tüketicilere tercih yaparken bilgi vererek sistemin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla doktorun hizmetine yorum yazıp reyting verebilecekler. İŞLETMECİ, prensip olarak kişilik haklarını ihlal edici hakaret niteliğinde ifadeler olmadığı sürece hasta yorumlarına müdahale etmemektedir. Doktor, hastadan gelen olumsuz yorum ve reytinglerin sistemden kaldırılmasını talep etmeyeceğini beyan eder. Hastalardan gelen yorum ve reytingler Doktorun Profil Sayfasında yayınlanır.

 

11. CAYMA HAKKI

1. DOKTOR’un seçtiği paket/paketlerin geçerlilik süresi bu sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle işlemeye başlar. Doktor, 30 (Otuz) gün içerisinde, İŞLETMECİ’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar İŞLETMECİ’ ya aittir. DOKTOR, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. Cayma hakkının kullanılması için 30 (Otuz) günlük süre içinde İŞLETMECİ' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede cayma hakkının kullanılmış olması için yeterlidir.

3. İŞLETMECİ, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve DOKTOR’e iade etmek etmekle yükümlüdür.

4. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle İŞLETMECİ tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

DOKTOR, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini DOKTOR’den talep edebilir ve her koşulda DOKTOR’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, DOKTOR, borcun gecikmeli ifasından dolayı İŞLETMECİ’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13. HİZMETİN SONA ERMESİ

1. DOKTOR’un satın aldığı süreli üyelik hakkının süresinin dolması ve DOKTOR tarafından 30 gün içinde yenilenmemesi,

2. DOKTOR’un bu sözleşme hükümlerinin birini ya da birkaçını ihlal etmesi halinde İŞLETMECİ tek taraflı ve tazminatsız olarak sözleşmeyi feshetme hakkını elde eder.

3. DOKTOR’un üyelik ücretlerini bir aydan daha uzun süre geçmesine rağmen ödememiş olması sözleşmenin feshini mümkün kılar,

4. DOKTOR’un bir taraftan üyelik sıfatıyla sistemden istifade ederken diğer taraftan benzer bir iş modeli ile rekabet içinde olması üyeliğinin derhal feshini gerektirir,

 

14. GİZLİLİK POLİTİKASI

Taraflar birbirleri hakkında öğrendiği bilgileri yasal mecburiyet olmadıkça hiçbir şekilde, üçüncü kişilerle paylaşmayacaklar, tüm bilgileri sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri karşı tarafın yazılı rızası olmadan üçüncü kişi ya da kuruluşlara vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı taahhüt ederler.  Gizliliğin ihlali halinde ihlal eden diğer tarafın tüm zararlarını tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Taraflar İşbu Sözleşmeden doğan gizlilik hukukunun sözleşmenin sona ermesi halinde dahi yürürlükte kabul ve taahhüt ederler. 

 

15. TELİF HAKLARI

Sitede ve Mobil Uygulamalarda yer alan her türlü dijital veri, yazılı ve görsel içerik tamamen ve münhasıran İŞLETMECİ'nin mülkiyetindedir. İŞLETMECİ sistemi işletirken elde ettiği verileri mevzuatı müsaade ettiği ölçüde istatistik ve modelleme amacıyla işleyerek sonuç üretme ve bu sonuçları Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun olarak yayınlanmak ve paylaşılmak üzere kullanma hakkını elinde tutar.

Doktorlar Sitede ya da Mobil Uygulamalarda yayınlanmak üzere çeşitli yazı, makale ve video gibi dijital içerikler üretebilir ve bu içerikler yayınlanabilir. Site içerik yayınlayan doktorlara ne tür faydalar ve ayrıcalıklar sağlayacağını yayınlayacağı yazılı politikalarla belirleme ve bu faydaları arttırma, azaltma hatta kaldırma yetkisini elinde bulundurur. Doktor yayınlanmış makale, yazı ve vidoları için ayrıca ücret ve ayrıcalık talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

Doktor kendi hastasının verilerini üyeliği süresince sınırsız kullanma hakkına sahiptir. Üyeliği sona erdiği halde geçmiş hastalarının verileri sistemde yer alan doktorlar, yeni hasta kaydı yapamayacak ve mevcut hastalarına yeni kayıt giremeyecek ancak eski hastalarının geçmiş verisine bir yıl süre ile ulaşabilecek yada isterse bu veriyi kendi bilgisayarına indirip sistemden ayrılabilecektir.

 

16. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşbu Sözleşme EK 1 altında yer alan Doktor Asistan Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okuyup, anladığını, bu kapsamda İŞLETMECİ tarafından kişisel verileri işlenme esasları kapsamında bilgilendirildiğini, kabul beyan ve taahhüt eder. KVKK Politikası ve Aydınlatma Metni işbu Sözleşmenin devamı niteliğindedir. 

 

17.  YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 68 inci maddesi ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin güncel parasal sınırları esas alınmaktadır.

 

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

18. YÜRÜRLÜK

DOKTOR, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. İŞLETMECİ, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede DOKTOR tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılım düzenlemelerini yapmakla yükümlüdür.